Bible kralická - Mt 1,1n

Mt 1,1 Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova.
Mt 1,2 Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho.