Bible kralická - Mk 9,44

Mk 9,44 Kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne.