Bible kralická - Mk 6,5

Mk 6,5 I nemohl tu znamení žádného učiniti, jediné málo nemocných, vzkládaje na ně ruce, uzdravil.