Bible kralická - Mk 6,4

Mk 6,4 I řekl jim Ježíš: Není prorok beze cti, jediné v vlasti své a v rodině své a v domu svém.