Bible kralická - Mk 4,33

Mk 4,33 A takovými mnohými podobenstvími mluvil jim slovo, jakž mohli slyšeti.