Bible kralická - Mk 4,2

Mk 4,2 I učil je mnohým věcem v podobenstvích, a pravil jim v učení svém: