Bible kralická - Mk 4,13.14

Mk 4,13 I dí jim: Neznáte podobenství tohoto? A kterakž pak jiná všecka podobenství poznáte?
Mk 4,14 Rozsevač, ten slovo rozsívá.