Bible kralická - Mk 3,24

Mk 3,24 A jestliže království v sobě se rozdvojí, nemůže státi království to.