Bible kralická - Mk 13,5

Mk 13,5 Ježíš pak odpovídaje jim, počal praviti: Vizte, aby vás někdo nesvedl.