Bible kralická - Mk 13,33.35

Mk 13,33 Vizte, bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.
Mk 13,35 Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno;