Bible kralická - Mk 13,13

Mk 13,13 A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé. Ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.