Bible kralická - Mk 12,38.39

Mk 12,38 I mluvil jim v učení svém: Varujte se zákoníků, kteříž rádi v krásném rouše chodí, a chtějí pozdravováni býti na trhu,
Mk 12,39 A na předních stolicích seděti v školách, a přední místa míti na večeřech,