Bible kralická - Mk 1,11

Mk 1,11 A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.