Bible kralická - Lv 24,17

Lv 24,17 Zabil-li by kdo kterého člověka, smrtí umře.