Bible kralická - Lv 18,22

Lv 18,22 Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako s ženou; nebo ohavnost jest.