Bible kralická - L 7,50

L 7,50 I řekl k ženě: Víra tvá tebe k spasení přivedla. Jdiž u pokoji.