Bible kralická - L 5,32

L 5,32 Nepřišelť jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.