Bible kralická - L 4,24

L 4,24 I řekl jim: Amen pravím vám, žeť žádný prorok není vzácen v vlasti své.