Bible kralická - L 24,7.20

L 24,7 Řka: Že Syn člověka musí vydán býti v ruce hříšných lidí, a ukřižován býti, a třetí den z mrtvých vstáti.
L 24,20 A kterak jej vydali přední kněží a knížata naše na odsouzení k smrti, i ukřižovali jej.