Bible kralická - L 24,50

L 24,50 I vyvedl je ven až do Betany, a pozdvih rukou svých, dal jim požehnání.