Bible kralická - L 22,29.30

L 22,29 A jáť vám způsobuji, jakož mi způsobil Otec můj, království,
L 22,30 Abyste jedli a pili za stolem mým v království mém, a seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.