Bible kralická - L 21,32.33

L 21,32 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, ažť se toto všecko stane.
L 21,33 Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.