Bible kralická - L 2,40

L 2,40 Dítě pak rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm.