Bible kralická - L 19,10

L 19,10 Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.