Bible kralická - L 17,36

L 17,36 Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.