Bible kralická - L 17,35

L 17,35 Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna.