Bible kralická - L 14,34

L 14,34 Dobráť jest sůl. Pakli sůl bude zmařena, čím bude napravena?