Bible kralická - L 14,15.16

L 14,15 I uslyšav to jeden z přísedících, řekl jemu: Blahoslavený jest, kdož jí chléb v království Božím.
L 14,16 On pak řekl jemu: Člověk jeden učinil večeři velikou, a pozval mnohých.