Bible kralická - L 14,13

L 14,13 Ale když činíš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých,