Bible kralická - L 12,9

L 12,9 Kdož by mne pak zapřel před lidmi, zapřínť bude před anděly Božími.