Bible kralická - L 11,41

L 11,41 Ale však i z toho, což máte, dávejte almužnu, a aj, všecky věci vaše čisté budou.