Bible kralická - L 11,15

L 11,15 Ale někteří z nich pravili: V Belzebubu, knížeti ďábelském, vymítá ďábly.