Bible kralická - L 1,78

L 1,78 Skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v němžto navštívil nás, vyšed z výsosti,