Bible kralická - Ko 3,7

Ko 3,7 V kterýchžto hříších i vy někdy chodili jste, když jste živi byli v nich.