Bible kralická - Ko 3,10

Ko 3,10 A oblékli toho nového, obnovujícího se k známosti jasné, podle obrazu toho, jenž jej stvořil,