Bible kralická - Ko 1,5

Ko 1,5 Pro naději složenou vám v nebesích, o níž jste prve slyšeli v slovu pravdy, jenž jest evangelium.