Bible kralická - Ju 1,14

Ju 1,14 Prorokoval pak také o nich sedmý od Adama Enoch, řka: Aj, Pán s svatými tisíci svými béře se,