Bible kralická - Jr 29,12

Jr 29,12 Když mne vzývati budete, a půjdete, a modliti se mně budete, tedy vyslyším vás.