Bible kralická - Jr 2,14

Jr 2,14 Zdali otrok jest Izrael? Zdali man doma zplozený? Pročež vydán jest v loupež?