Bible kralická - Jon 2,1

Jon 2,1 (2,2) I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu svému v střevách té ryby,