Bible kralická - Jk 3,18

Jk 3,18 Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí.