Bible kralická - Jk 3,15

Jk 3,15 Neníť zajisté ta moudrost shůry sstupující, ale jest zemská, hovadná a ďábelská.