Bible kralická - Jk 1,6.7

Jk 1,6 Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá.
Jk 1,7 Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána,