Bible kralická - Jk 1,10.11

Jk 1,10 A bohatý v ponížení se; nebo jako květ byliny pomine.
Jk 1,11 Nebo jakož slunce vzešlé s horkostí usušilo bylinu, a květ její spadl, i ušlechtilost postavy jeho zhynula, takť i bohatý v svých cestách usvadne.