Bible kralická - Jb 9,2

Jb 9,2 I ovšem vím, žeť tak jest; nebo jak by mohl člověk spravedliv býti před Bohem silným?