Bible kralická - Jb 39,30

Jb 39,30 Ano i mladí její střebí krev, a kde těla mrtvá, tu i ona jest.