Bible kralická - J 9,5

J 9,5 Dokudž jsem na světě, Světlo jsem světa.