Bible kralická - J 8,51

J 8,51 Amen, amen pravím vám: Bude-li kdo zachovávati slovo mé, smrti neuzří na věky.