Bible kralická - J 6,47.54

J 6,47 Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, máť život věčný.
J 6,54 Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.