Bible kralická - J 6,36

J 6,36 Ale pověděl jsem vám, anobrž viděli jste mne, a nevěříte.